Miesto pre Váš nový domov

Zoznam pozemkov

parcela:
5207/81
výmera:
699 m²
cena:
55 221,00 €
parcela:
5207/93
výmera:
742 m²
cena:
51 198,00 €
parcela:
5207/92
výmera:
578 m²
cena:
39 882,00 €
parcela:
5207/209
výmera:
560 m²
cena:
38 640,00 €
parcela:
5207/91
výmera:
558 m²
cena:
38 502,00 €
parcela:
5207/207
výmera:
594 m²
cena:
40 986,00 €
parcela:
5207/228
výmera:
585 m²
cena:
40 365,00 €
parcela:
5207/208
výmera:
581 m²
cena:
40 089,00 €
parcela:
5207/90
výmera:
630 m²
cena:
46 620,00 €
parcela:
5207/88
výmera:
591 m²
cena:
43 734,00 €
parcela:
5207/87
výmera:
583 m²
cena:
49 555,00 €
parcela:
5207/86
výmera:
584 m²
cena:
49 640,00 €
parcela:
5207/85
výmera:
585 m²
cena:
49 725,00 €
parcela:
5207/84
výmera:
521 m²
cena:
44 285,00 €
parcela:
5207/83
výmera:
768 m²
cena:
65 280,00 €
parcela:
5207/82
výmera:
767 m²
cena:
65 195,00 €